10 Ağustos 2007 Cuma

Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun
Tüm Müslüman aleminin ve Müslüman olmayan kardeşlerimizin
Miraç Kandilleri mübarek olsun.

Günün anlamını ve önemini belirten bir yazı :

"Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu
Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah
noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir." (İsra :1)

Mirac Gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce,
621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada
Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın
andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber
(s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme
olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılır.

Hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere:
Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytü'l Makdis'e vardıktan sonra oradaki
büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle
görüştü, nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını gördü, Sidre-i
Müntehâ'ya geçti, Allah'ın melekût âleminden bir çok acaib şeyler gördü. Nihayet beş
vakit namazın farz kılınması emri ile aynı gecede geri döndü.

Bugün edeceğimiz duaları Allah'u Teala kabul eylesin ...

Hiç yorum yok: